gården

SOLHEIM GÅRD

GÅRDEN

Solheim gård ble bygget rundt 1895 av byggmester Ole Solheim. Eiendommen ble opprettet av jordlapper fra fire tilgrensende gårder. Opprinnelig bestod gården av et våningshus, en driftsbygning og et stabbur. Tidlig på 1970-tallet ble det bygget enda et beboelseshus, en dobbeltgarasje og en korntørke med redskapsboder.

I perioden 2003-2013 ble det gamle våningshuset totalrehabilitert og ombygd, og det ble etablert et snekkerverksted på låven. I 2013 ble huset fra 70-tallet oppgradert både utvendig og innvendig, og i 2014 ble stabburet pusset opp innvendig slik at det ble butikklokale for møbler og interiørvarer produsert på gården.


Copyright @ All Rights Reserved