om oss

SOLHEIM GÅRD

OM OSS

Vi er tre generasjoner som bor på Solheim gård.

Janne Sollie, hennes datter Siri Sollie Ekholm, svigersønn Jonny Martin Ekholm og Siri og Jonnys døtre, Lilja og Sanna.

Janne kjøpte gården i 2013 etter å ha drømt om å bo på et småbruk og i landlige omgivelser.

JANNE SOLLIE


Janne Sollie, 59 år, er eier av gården Solheim, som i dag er en generasjonsgård hvor også hennes datter Siri med familie bor i kårboligen. Janne Sollie arbeider i dag som adm.dir for kollektivselskapet for Sør-Trøndelag Fylkeskommune, AtB. Hun har bakgrunn som direktør i direktoratet for Naturforvaltning i 12 år, samt annen erfaring fra miljøvernforvaltninga, totalt 27 år. Hun har landbruksbakgrunn, og er utdannet naturforvalter fra Landbrukshøgskolen i 1985. Hun har gjennom sitt arbeide i miljøvernforvaltninga også jobba aktivt med bevaring av kulturminner og kulturlandskap, blant annet i samarbeid med Riksantikvaren. Hun har stor erfaring fra formidling og ekstern kommunikasjon, økonomistyring, effektivisering av ressurser og nytenkning i forhold til utvikling av ideer og næringsgrunnlag.

JONNY MARTIN EKHOLM


Jonny Martin Ekholm, 48 år. Han har en variert yrkesbakgrunn, han har blant annet jobbet som snekker, sveiser og blikkenslager, samt at han har lang erfaring som selger og rådgiver innen markedsføring.Han har en inngående praktisk innsikt, har god sans for detaljer og er opptatt av å kombinere nøyaktighet, estetikk, kvalitet og funksjonalitet. Han er kreativ, sosial og positiv. Han er utadvent og har gode evner til å etablere kontakter og skape nettverk, inkludert å finne synergieffekter. Dessverre setter helsemessige utfordringer en stopp for et videre yrkesaktivt liv,men han bruker gode dager på familien og vedlikehold av bygningsmassen på gården.

LILJA & SANNA EKHOLM


Lilja er 6 år, og Sanna er 1 år, de er Siri og Jonnys døtre, og gårdens yngste beboere.

Til daglig går Lilja på skole og hun drømmer om å bli dyrlege når hun blir stor. Sanna nyter tilværelsen som solstråle.


Her på gården bidrar de med et strålende godt humør, ablegøyer og overøser gårdens 3 katter og kanin med kjærlighet.


De liker å gå turer, leke med vennene sine, synge og danse, tegne og male, og å være med på alt som skjer på gården.

SIRI SOLLIE EKHOLM


Siri Sollie Ekholm, 32 år, arkitekt. Hun jobber i dag i 100% stilling som rådgiver i byggesaker for Stjørdal kommune.  På arkitektstudiet fordypet hun seg i fagene Bygningsvern, Lys, farge og materialitet og Brukerstyrt prosjektering (med utgangspunkt i prosjektering av barnehager) Diplom-/masteroppgaven handlet om ny bruk av den gamle låven, med utgangspunkt i låven på Solheim gård. Etter endt studie har hun blant annet jobbet praktisk med restaurering og vedlikehold av museale bygninger ved Stjørdal museum Værnes.  Siri har bakgrunn i visuell kommunikasjon og markedsføring fra videregående skole, og har senere studert kunsthistorie ved NTNU og kunst og design ved Høgskolen i Oslo. Fra våren 2011 til desember 2013 har hun deltatt på gründerkurset Kvinnovasjon i regi av SIVA (Selskapet for industrivekst), Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. På hobbybasis har hun opparbeidet seg gode kunnskaper innen forskjellige håndarbeidsteknikker (søm, strikk, hekling, maling, tegning, betong, gips mm), og utviklet sin kreative side.

Copyright @ All Rights Reserved